Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Instytucje współpracujące

 

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE W POWIECIE BIESZCZADZKIM

         Na terenie powiatu bieszczadzkiego funkcjonuje 9 jednostek pomocy społecznej, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 7 organizacji pozarządowych, zajmujących się głównie  świadczeniem usług w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Szczególnie aktywne są w obszarze pomocy społecznej, obejmującej różne grupy ludności, a także w dziedzinie ochrony zdrowia, oświaty i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

 

W zakresie pomocy społecznej na terenie naszego powiatu działają :

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

https://wtzustrzykidolne.pl/

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

www.sds.ustrzyki-dolne.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
www.dpsmoczary.pl

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

 ​http://www.mgopsud.naszops.pl/

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ

​ http://www.czarna.pl/

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOWISKACH

 https://lutowiska.naszops.pl/​

Organizacje pozarządowe:

BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  " PROMYK NADZIEI "
www.promyknadziei.org

STOWARZYSZENIE " WPROWADZAĆ W ŚWIAT "

STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW I SYMPATYKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE " LUDZIE LUDZIOM "

STOWARZYSZENIE  "POZYTYWKA" 

BIESZCZADZKIE CENTRUM CHARYTATYWNE " CARITAS "

www.caritas-ustrzyki.ayz.pl

Inne instytucje:

BIESZCZADZKI ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH

www.bieszczadzkizespol.szkolnastrona.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
www.ppp.ustrzyki-dolne.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY

https://ustrzykidolne.praca.gov.pl/

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

https://www.osoz.pl/ron-www/samodzielny-publiczny-zespol-opieki-zdrowotnej-w-lesku-ustrzyki-dolne

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 http://nzozmoczary.pl/porpsych.html

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 

http://nzozmoczary.pl/rehdzieci.html

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W USTRZYKACH DOLNYCH 

http://nzozmoczary.pl/psychdzieci.html

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE