Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat Bieszczadzki poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Utworzono dnia 13.10.2021

Powiat Bieszczadzki poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Funkcję rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka może sprawować małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  • Odbędą bezpłatne szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Gdzie się zgłosić?

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych:

Adres: ul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki Dolne – segment B, pokój nr 2 i 3

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Telefon: (13) 471-25-32, (13) 471-25-30

E-mail: pcpr@bieszczadzki.pl

plakat przedstawiający rodzinę

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 98

W tym miesiącu: 403

W poprzednim miesiącu: 488

Wszystkich: 26760

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE