Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Legitymacje osób niepełnosprawnych

 

Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach.

Wniosek o przyznanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się do właściwego miejscowo zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób z terenu powiatu bieszczadzkiego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku, ul. Konarskiego 24 38-500 Sanok, tel. (13) 464 23 36

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

– 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność)
– 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

 

Od dnia 1 września 2017 r. zmianie ulega także wzór legitymacji. Na nowym wzorze znajdować się będzie m. in.:

– imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
– jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
– termin ważności legitymacji,
– symbol przyczyny niepełnosprawności,
– stopień niepełnosprawności (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności)

 

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR.

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony!!! Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 zł. pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

Wniosek dostępny jest na stronie  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku

http://bip.powiat-sanok.pl/starostwo-powiatowe/wydzialy/powiatowy-zespol-d-s-orzekania-o-niepelnosprawnosci/ (procedury i wnioski)

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE