Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Likwidacja barier architektonicznych

       O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się – jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej samodzielne funkcjonowanie oraz wykonywanie podstawowych czynności.

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier architektonicznych:

 • Udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zamiany lokalu.
 • Likwidacja progów, przystosowanie podłoża (jeżeli sprawia trudności w poruszaniu się) pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, likwidacja zróżnicowania poziomów podłogi,
 • Budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu,
 • Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb Wnioskodawcy: zakup i montaż drzwi wejściowych, zakup i montaż drzwi przesuwanych, w miarę potrzeby w pokoju, kuchni oraz łazience (wyłącznie dla Wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim),
 • Zakup i montaż systemu otwieranych drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla Wnioskodawcy o niepełnosprawnych rękach),
 • Zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej (wyłącznie dla Wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim),
 • Zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, (gdy montaż okuć, ze względu na stan techniczny drzwi balkonowych i okien jest możliwy) w kuchni i jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę,
 • Zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest możliwy,
 • Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (od sieci zewnętrznych),
 • Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno- sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie:
  - Wymiana wanny na brodzik,
  - Zakup i montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem (w uzasadnionych przypadkach wanny niskodennej, antypoślizgowej),
  - Wymiana standardowej muszli ustępowej na muszle dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  - Wymiana standardowej umywalki na umywalkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  - Zakup i montaż poręczy i uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych,
  - Położenie płytek antypoślizgowych na podłodze i ceramicznych na ścianie do wysokości 2 m,
  - Wykonanie tzw. koperty,
  - Obniżenie lub podwyższenie urządzeń sanitarno – higienicznych.
 • Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną 
  w tym:
  - Obniżenie i obudowanie zlewozmywaka
  - Zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
  - Zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
  - Zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni
  - Zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.
 • Zakup i montaż:
  - Platformy schodowej,
  - Windy przyściennej,
 • Zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji 
  w otoczeniu (dla Wnioskodawców niepełnosprawnych ze względu na dysfunkcję narządu wzroku),
 • Zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenie pomieszczeń (dla Wnioskodawców niepełnosprawnych ze względu na dysfunkcję narządu wzroku),
 • Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.  Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95%
   kosztów przedsięwzięcia , nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
   

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE