Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Sprzęt rehabilitacyjny

       Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia  i integracji społecznej.

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o niezdolności do pracy lub o grupie inwalidzkiej, jeżeli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

        a)  ​50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

        b)  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

    W przypadku dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego musi zachodzić potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu danego sprzętu, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny musi być fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję.

Przedmioty, które mogą być objęte dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

 • rower rehabilitacyjny stacjonarny,
 • orbitrek,
 • rotor,
 • steper,
 • wkładki z hydromasażem do wanny,
 • wałek rehabilitacyjny,
 • kształtki rehabilitacyjne,
 • kostki rehabilitacyjne,
 • materac rehabilitacyjny,
 • piłka rehabilitacyjna,
 • bieżnia,
 • podwieszka przedramienia i podudzia​

​​
 

Ze środków PFRON nie mogą być dofinansowane:

 • pościel rehabilitacyjna (wełniana),
 • rajstopy przeciw żylakom,
 • pończochy uciskowe 

       

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE