Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Turnusy rehabilitacyjne

      O dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w TURNUSACH REHABILITACYJNYCH osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
  • lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek (skierowanie na turnus),
  • wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
  • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
  • spełni kryterium dochodowe,
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

      Wysokość dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności jest wyliczane kwartalnie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W danym roku kalendarzowym dofinansowanie przyznawane jest jednokrotnie, albo do udziału osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym jako uczestnika, albo jako opiekuna.
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE