Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Jak zostać rodzicem zastępczym

 

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Funkcję rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka może sprawować małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  • Odbędą bezpłatne szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

Gdzie się zgłosić?

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych:

Adres: ul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki Dolne – segment B, pokój nr 2 i 3

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Telefon: (13) 471-25-32, (13) 471-25-30

E-mail: pcpr@bieszczadzki.pl

 

zdjęcie przedstawiające rodzinę

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE