Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem nr 18/2023 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 09.08.2023 r., na postawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) oraz §  9 rozrządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r.  nr 62 poz. 560).

 

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu bieszczadzkiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada składa się z pięciu osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

 


Skład Rady:

Gabriela Paszkowska - przedstawiciel Gminy Czarna

Iwona Szwarc - przedstawiciel Gminy Ustrzyki Dolne 

Anna Kosmecka- przedstawiciel Gminy Lutowiska 

Renata Sroka - przedstawiciel Powiatu Bieszczadzkiego

Anna Rachwał - przedstawiciel Stowarzyszenia "POZYTYWKA"


Obsługę administracyjno-biurową Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 471 25 32, pcpr@bieszczadzki.pl 


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE