Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

AKTUALNOŚCI, strona 16:

Karty parkingowe

Utworzono dnia 13.10.2014

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446 regulująca zasady wydawania kart parkingowych  dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych .

Od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez Przewodniczącego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Karty parkowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność  do 30 listopada 2014 r. Dotyczy to także kart parkingowych  wydanych na czas nieokreślony.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, przyznawania kart parkingowych oraz opłat za jej wydanie mogą Państwo otrzymać pod numerem telefonu 13 464 23 36, 13 464 23 36  lub w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku (ul. Konarskiego 24, 38-500 Sanok). 

czytaj dalej... na temat: Karty parkingowe

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Utworzono dnia 18.09.2014

             W dniach 11-12 września 2014 r. w Sękowcu odbyło się szkolenie pt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w społecznościach lokalnych”. Szkolenie przeprowadził Pan Daniel Mróz. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz jednostek oświatowych z terenu powiatu bieszczadzkiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Lesku a także  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. 

 

 Organizatorami szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

 

czytaj dalej... na temat: SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 27.08.2014

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych informuje, że na stronie internetowej w zakładce: Osoby niepełnosprawne  dostępne są  nowe druki wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych. 
 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1190) wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacją zadań.

czytaj dalej... na temat: KOMUNIKAT

Aktywny SAMORZĄD 2014 r.

Utworzono dnia 09.07.2014

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON dnia 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". 

czytaj dalej... na temat: Aktywny SAMORZĄD 2014 r.

IX BIESZCZADZKI DZIEN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "Słońce świeci dla wszystkich"

Utworzono dnia 11.06.2014

Dnia 5 czerwca 2014 r. w ramach programu „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został zorganizowany IX Bieszczadzki Dzień Osób Niepełnosprawnych ”Słońce świeci dla wszystkich”. Impreza zorganizowana pod Patronatem Starosty Bieszczadzkiego Krzysztofa Gąsiora, Burmistrza Ustrzyk Dolnych Henryka Sułuję, Wójta Gminy Czarna Marcina Rogackiego oraz Wójta Gminy Lutowiska Krzysztofa Mroza.

     

czytaj dalej... na temat: IX BIESZCZADZKI DZIEN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "Słońce świeci dla wszystkich"

BIESZCZADZKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Utworzono dnia 26.05.2014

W dniu 07.06.2014r. Starosta Bieszczadzki za pomocą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej organizuje spotkanie "Bieszczadzkiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego". Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 o godzinie 10:00. Wszystkich zaproszonych gości                                                       serdecznie zapraszamy na wspólna zabawę.

 

czytaj dalej... na temat: BIESZCZADZKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

IX BIESZCZADZKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzono dnia 21.05.2014

LEGITYMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzono dnia 08.05.2014

UWAGA!

Od dnia 22 kwietnia 2014 r. mieszkańcy powiatu bieszczadzkiego składają wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej  do Starosty Bieszczadzkiego
ul. Bełska 22, pokój nr 3 (na parterze), 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

czytaj dalej... na temat: LEGITYMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktywny SAMORZĄD 2014 r.

Utworzono dnia 19.03.2014

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Bieszczadzkiego do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"  Wnioski przyjmujemy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

czytaj dalej... na temat: Aktywny SAMORZĄD 2014 r.

Aktywny SAMORZĄD 2014r.

Utworzono dnia 10.03.2014

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania opłaty za naukę na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bełskiej 22 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie od dnia 10.03.2014 r.do dnia 30.03.2014 r.

czytaj dalej... na temat: Aktywny SAMORZĄD 2014r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 98

W tym miesiącu: 403

W poprzednim miesiącu: 488

Wszystkich: 26760

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE