Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Projekt "Program aktywizacji społecznej w powiecie bieszczadzkim"

http://www.ustrzykidolne.naszepcpr.pl/pliki/obraz/logoefskapitalludzki-1399978896.jpg

    Projekt „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych od 2008 roku,  finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

   Obecnie działania projektowe zaplanowane zostały na okres 2,5 lat  i realizowane są od 2013 roku. Na przestrzeni 2,5 lat w projekcie zaplanowano udział 43 osób w tym: 36 osób niepełnosprawnych, 2 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz 5 osób - ofiary przemocy w rodzinie.

     Celem projektu jest zdobycie umiejętności zawodowych i społecznych w zakresie poruszania się na rynku pracy przez uczestników projektu.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • spotkania grupy samopomocowej,
 • turnus rehabilitacyjny,
 • terapia rodzinna/psychologiczna,
 • doradztwo zawodowe,
 • staż lub praktyka zawodowa,
 • zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym w tym do wyboru:
  a) Podstawowe umiejętności w zakresie technologii informatyczno - komunikacyjnych ITC,
  b) ABC Przedsiębiorczości,
  - talon na samodzielny zakup usług społecznych ( opieka zdrowotna, transport pasażerski, sport i rekreacje, edukacja, kultura), indywidualne doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

W ramach działań charakterze środowiskowym zaplanowano:

 • Bieszczadzki Dzień Osób Niepełnosprawnych „Słońce świeci dla wszystkich”- impreza integracyjno- kulturalna,
 • Dzień Uśmiechu – impreza integracyjno-sportowa,
 • Piknik Edukacyjny „Wokół przemocy”.

     Na początku  2014 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu przyjęto 18 osób - mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w tym 15 osób niepełnosprawnych oraz 3 uczestników - ofiary przemocy w rodzinie.
     
        Przeprowadzono także pierwsze działania w projekcie, były to m.in.: Grupowe Doradztwo Zawodowe, Spotkania Grupy Samopomocowej, Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

    W najbliższym czasie zaplanowano imprezę  środowiskową  IX Bieszczadzki Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz  turnus rehabilitacyjny. Powyższe działania projektowe służą zaspokojeniu potrzeb uczestników projektu , a są to między innymi poprawa sytuacji rodzinnej, zawodowej, poprawa stanu zdrowia, zwiększenie możliwości aktywizacji społecznej.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE