Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wchodząca w skład administracji zespolonej podporządowanej bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Realizuje zadania własne powiatu bieszczadzkiego oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

  1. pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
  2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; oraz inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz porozumień zawartych przez powiat

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE