Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wchodząca w skład administracji zespolonej podporządowanej bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Realizuje zadania własne powiatu bieszczadzkiego oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

  1. pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
  2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; oraz inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz porozumień zawartych przez powiat

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE