Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Gdzie szukać pomocy

Informator o instytucjach i podmiotach oferujących pomoc  osobom dotkniętym  przemocą domową.

Powiat Bieszczadzki

 

 

Jeśli osoba doznaje przemocy domowej powinna zwrócić się o pomoc do właściwych służb świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą domową. 

Pierwsze kroki – pierwsza pomoc! Zawiadom służby!

W przypadkach przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy i/lub jej dzieci bezwzględnie należy  powiadomić Policję (997 lub 112) lub Prokuraturę.

Osoba potrzebująca pomocy lub rozmowy może także zadzwonić pod numer 801 12 00 02 – jest to numer ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy domowej  „Niebieska linia”.

Jeśli osoba doznała aktów przemocy ze strony osoby najbliższej lub jest narażona na doznanie takich aktów w przyszłości może zwrócić się również o pomoc do placówek pomocowych działających na terenie jej miejsca zamieszkania. Placówki te świadczą pomoc prawną, psychologiczną, w niektórych przypadkach również socjalną.

Poniżej przedstawiono nazwy instytucji i organizacji  z terenu powiat bieszczadzkiego, do których można zwrócić się po pomoc – dokładne dane teleadresowe jednostek udzielających pomocy znajdują się w tabeli nr 1:

 1. Ośrodki pomocy społecznej – mogą pomóc w sprawach socjalnych,  bytowych i prawnych;
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych – może pomóc w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym; udzieli również informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc na terenie powiatu  bieszczadzkiego;
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych – może zapewnić schronienie a także udzielić pomocy i wparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej; 
 4. Prokuratura Rejonowa w Lesku oraz Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych – organy, do których możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na  szkodę osoby i uzyskać informacje o dalszym toku postępowania.
 5. Sąd Rejonowy w Lesku, Wydział III Rodzinny I Nieletnich – można tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych  i wniosek  dotyczący spraw opiekuńczych dzieci.
 6. Ochrona zdrowia – w placówkach medycznych można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.
 7. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeśli przemocy towarzyszy picie alkoholu można zwrócić się do Komisji z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

 

W ramach utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”, działa aktualnie 15 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które świadczą m.in. nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną. Na terenie Powiatu Bieszczadzkiego lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem znajduje się przy ul. 29 Listopada 15 w Ustrzykach Dolnych. Całodobowy dyżur telefoniczny odbywa się pod numerem telefonu: 536 151 532.

 

 

Tabela nr 1. Jednostki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej, na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

Nazwa instytucji  

Adres instytucji

Nr telefonu, nr faxu,  e-mail

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

 

 

 

ul. Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 471-25-32, 471-25-30

pcpr@bieszczadzki.pl

www.ustrzykidolne.naszepcpr.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

 

ul. Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

 

Dyżury specjalistów odbywają się przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych

Tel. (13) 471-25-32, 471-25-30,

665-996-444 (tel. interwencyjny - od poniedziałku do piątku w godz. od 15.30 do 20.00)

pcpr@bieszczadzki.pl

www.ustrzykidolne.naszepcpr.pl

 

telefon pod którym odbywają się dyżury specjalistów: (13)300-02-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

 

ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 461-18-68

mgopsud@gmail.com

www.mgops.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej

 

Czarna Górna 74

38-710 Czarna

 Tel. (13) 461-90-09 wew. 36

gopsczarnab@interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach  

 

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

 

Tel. (13) 461-00-55; 461-00-13 wew. 45, 461-00-13 wew. 44

gopslutowiska10@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych

 

ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 461-12-91

sekretariatpppustrzyki@gmail.com

www.ppp.ustrzyki-dolne.pl

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

ul. 29 Listopada 33

38-700 Ustrzyki Dolne

Centrala: 47 829-43-99

Fax: 47 829-43-19

ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Lesku

Ul. Unii Brzeskiej 14

38-600 Lesko

 

Tel. (13) 468-95-10

Fax (13) 468-95-12

prokuratura.leska@krosno.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Lesku

Pl. Konstytucji
3-go Maja 9

38-600 Lesko

 

Centrala: (13) 468-98-00

Fax: (13) 468-98-03

 

Telefon do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (13) 468-98-12

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustrzykach Dolnych

ul. Kopernika 1

 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 460-80-00, 460-80-01

um@ustrzyki-dolne.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej

Czarna Górna 74

38-710 Czarna

 

Tel. (13) 461-90-09

Fax: (13) 461-92-33

urzad@czarna.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

 

Tel. (13) 461-00-13

Fax: 913) 461-02-34

gmina@lutowiska.pl

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. 29 Listopada 42

 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 664-407-421

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. 1-go Maja 14 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 492-79-67

665-813-268

nzozpsych@gmail.com

 

Tabela nr 2. Zespoły Interdyscyplinarne  działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

Nazwa Zespołu 

Adres, nr telefonu, e-mail

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

 

ul. Wyzwolenia 7

38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 461-18-68; 535-179-888

mgopsud@gmail.com

Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarnej

Czarna Górna 74

38-710 Czarna

Tel. (13) 461-90-09 wew. 36

gopsczarnab@interia.pl

Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lutowiskach 

 

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

Tel. (13) 461-00-55; 461-00-13 wew. 45, 461-00-13 wew. 44

gopslutowiska10@interia.pl

 

Tabela nr 3. Specjalistyczne Ośrodki  Wsparcia na terenie Województwa Podkarpackiego.

Nazwa ośrodka 

Adres ośrodka

Nr telefonu, nr faxu,  e-mail

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS”

 

Ul. Jana Pawła II 18b

38-600 Lesko

Tel. (13) 492-72-53

Fax (13) 492-72-59

Tel. 663-327-000

sos2@powiat-leski.pl

www.lesko.sos.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Korytniki 14

37-741 Korytniki

Tel./fax (16) 671-85-94

kontakt@sow-korytniki.pl

www.sow-korytniki.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ul. Łukasiewicza 3

37-310 Nowa Sarzyna

Tel. (17) 241-38-13

Fax (17) 786-30-56

sownowasarzyna@vp.pl

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Ul. 11 Listopada 12

39-432 Gorzyce

Tel. (15) 836-23-70

Tel./fax (15) 836-27-59

sowgorzyce@onet.eu

 

 

Tabela nr 4. Podmioty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Województwa Podkarpackiego.

Nazwa realizatora 

Adres

Nr telefonu,  e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Ul. Skubisza 4

35-207 Rzeszów

Tel. (17) 863-53-89

opsik@mopsrzeszow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

Ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

Tel. (15) 822-60-97 wew. 211

mopr@mopr.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

Ul. 3-go Maja 51

36-200 Brzozów

Tel. (13) 434-20-45

pcpr@powiatbrzozow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy

Ul. Gawrzyłowska 31

39-200 Dębica

Tel. (14) 670-33-42

oik@oik.debica.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Ul. Jana Pawła II 17

37-50 Jarosław

Tel. (16) 624-62-85, 624-63-27

sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Ul. Rynek 18

38-200 Jasło

Tel. (13) 448-34-40, 448-58-38

pcprjaslo@pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

Ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

Tel. (17) 744-57-18

pcprkolb@op.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

Ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Tel. (13) 437-57-32, 437-57-66

pcpr_krosno@adrs.pl

sekretariat@pcprkrosno.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Ul. Piłsudskiego 8

37-600 Lubaczów

Tel. (16) 736-20-87, 736-20-92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

 

Tel. (17) 225-69-69, 225-80-28

pcprwlancut@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Ul. Żeromskiego 34

39-300 Mielec

Tel. (17) 780-04-74, 780-04-73

pcpr@powiat-mielecki.pl

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Ul. Rzeszowska 35

37-420 Rudnik nad Sanem

Tel. (15) 649-21-86, 607-302-198

oikrudnikns@wp.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Korytniki 14

37-741 Korytniki

Tel. (16) 671-85-94, 516-067-701

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Ul. Lwowska 16

37-200 Przeworsk

Tel. (16) 649-09-10

kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

Tel. (17) 222-75-76, 221-25-66

poik@pcpr-ropczyce.pl pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów

Tel. 519-585-761

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Ul. Szopena 5

38-500 Sanok

Tel. (13) 464-35-93

pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

Ul. Polna 18

37-464 Stalowa Wola

Tel. (15) 642-52-99,781-006-888

programke@sowiik.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

Ul. Parkowa 7

38-100 Strzyżów

Tel. (17) 276-50-34

pcpr@strzyzow.un.pl

 

Nieodpłata pomoc prawna w powiecie bieszcadzkim: bip.bieszczadzki.pl/strona-1076-nieodplatna_pomoc_prawna

 

WAŻNE TELEFONY:

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

 • Centrum Praw Kobiet – tel. ogólnopolski 600 070 717
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia – tel. 800 120 002
 • Policyjny Telefon Zaufania w/s Przemocy w Rodzinie – tel. 800 120 226

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111
 • Telefon zaufania rzecznika praw dziecka – tel. 800 12 12 12
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – tel. 800 100 100
 • Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – tel. 800 080 222
 • POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – tel. 801 140 068

SPECYFICZNE PROBLEMY, POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • Fundacja Nagle Sami, bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich – tel. 0 800 108 108
 • Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Fundacja Itaka – tel. 22 654 70 70
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 800 199 990
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób LGBT+ – tel. 22 628 52 22
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciwko Depresji – tel. 22 594 91 00
 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – tel. 116 122

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE