Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

       O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

          a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
          b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć :

 • orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia,
 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

​​         Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymaga, przed przyjęciem do realizacji, potwierdzenia przez NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia. Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu, cewniki, sprzęt stomijny) traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia.

      Karta zaopatrzenia comiesięcznego wydawana jest Wnioskodawcy na podstawie pierwszego zlecenia na dany rodzaj środka pomocniczego na okres 12 miesięcy przez NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli udział taki jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. ​
   

​​


      Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  (Dz. U. z 2013 poz. 1565). Są to m.in.:

 • protezy
 • aparaty ortopedyczne
 • ortezy
 • gorsety i kołnierze ortopedyczne
 • obuwie ortopedyczne
 • kule i laski inwalidzkie
 • balkoniki i podpórki do chodzenia
 • wózki inwalidzkie
 • aparaty słuchowe
 • soczewki okularowe
 • cewniki
 • worki do zbiórki moczu
 • pieluchomajtki
 • rurka tracheostomijna
 • krtań elektroniczna
 • peruki
 • pas przepuklinowy
 • pas brzuszny
 • poduszka przeciwodleżynowa
 • materac przeciwodleżynowy

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE