Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

        O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których dochód na jedną osobę w rodzinie w gospodarstwie domowym nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Kryterium wyliczane jest kwartalnie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia.

   Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu symbolu 03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-O lub symboli równoważnych stosowanych we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyn niepełnosprawności, schorzenia te powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

            Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE