Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnychul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki Dolne
telefon: (13) 471 25 32  fax: (13) 471 10 73

adres e-mail: pcpr@bieszczadzki.pl 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

tel. interwencyjny: 665 996 444 - od poniedziałku do piątku w godz. od 15.30 do 20.00  

 

W soboty, niedziele i święta OIK jest zamknięty. W sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowego wsparcia kontakt z OIK za pośrednictwem Policji, tel. 997.

 

Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (kryzysowej) z terenu powiatu bieszczadzkiego

 


INFORMACJE O PRACY OIK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.  OIK  mieści się w siedzibie PCPR, przy ul. Bełskiej 22  w Ustrzykach Dolnych. Dyżury specjalistów odbywają się  na ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych.

Celem działalności OIK jest udzielanie pomocy osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Profesjonalnej pomocy udziela się możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia krytycznego.


FORMY POMOCY

Do zadań OIK należy w szczególności:

  • udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
  • prowadzenie specjalistycznego  poradnictwa;
  • udzielanie konsultacji osobom dorosłym i dzieciom będącym w sytuacjach kryzysowych, w tym doświadczających przemocy w  rodzinie;
  •  informowanie osób w kryzysie (w tym ofiar przemocy) o przysługujących im prawach,
  • wskazanie sposobów radzenia sobie z problemem;
  • szukanie i zabezpieczenie miejsca pobytu osobie (rodzinie) na czas dłuższy w innym ośrodku;
  •  reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach;
  • prowadzenie indywidualnych planów wyjścia z kryzysu oraz indywidualnych planów wsparcia;
  • informacja telefoniczna (wsparcie) - oferta dla osób szukających pomocy przy zachowaniu anonimowości.

   


 Przy OIK działa hostel dla osób doznających przemocy domowej. Prawo pobytu w nim mają mieszkańcy powiatu bieszczadzkiego, zaś w uzasadnionych przypadkach mieszkańcy innych powiatów, jednak tylko na wniosek właściwego organu OPS. Hostel dysponuje 5 miejscami noclegowymi i zapewnia całodobowy, okresowy pobyt w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia klientom. Pobyt w nim przewidziany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy - jest to czas potrzebny na uregulowanie swojej sytuacji życiowej i osiągniecie częściowej samodzielności i względnej równowagi psychicznej. Osoby przyjmowane są do hostelu na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych. Osoby z interwencji policji lub ośrodków pomocy społecznej wymagające natychmiastowego umieszczenia w hostelu przyjmowane są bez skierowania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE